HomeInformatiiSupremul Consiliu al României

Supremul Consiliu al României

Peste tot în lume există o mare diversitate a practicii masonice, fiecare dezvoltându-se pe parcurs într-un mod propriu, dar toţi suntem dominaţi de aceleaşi credinţe şi repere universal acceptate. Noi depunem eforturi ca unitatea să devină tot mai strânsă şi relaţiile fraterne să se dezvolte permanent într-un cadru armonios, respectând cutumele Ordinului nostru. Avem datoria de a luptă împreună, indiferent de originile noastre actuale, pentru a ne putea bucura de un viitor luminos. Avem datoria de a lucra împreună pentru a ajuta la emanciparea spirituală şi morală a societăţii, aducându-ne astfel aportul la construcţia Templului Ideal al Umanităţii.

Supremele Consilii regulare îşi refuză orice imixtiune în legislaţia şi administraţia Marilor Loji, instituite pentru guvernarea lojilor simbolice. Acestea dirijează exclusiv atelierele de la Gradul al 4-lea la al 33-lea.

Toate Supremele Consilii regulare stabilite în lume lucrează “ÎNTRU GLORIA MARELUI ARHITECT AL UNIVERSULUI”. Deviza lor este “DEUS MEUMQUE JUS”. Acestea se raportează la “Regulamentele şi Constituţiile de la Bordeaux din 1762” şi la “Marile Constituţii de la Berlin din 1786”, revizuite în 1875 de către Conventul Universal de la Lausanne.

Fiecare pe teritoriul său, Supremele Consilii se bucură de o suveranitate deplină şi de o independenţă totală.

Urmând filiaţia Moroiu-Pangal, Supremul Consiliu al României a fost reinstalat în Septembrie 2011 la București de către Suprême Conseil de France (SCdF, 8 Rue Puteaux, 75017 Paris). Supremul Consiliu al României a aderat fără rezerve la Principiile cuprinse în Declaraţia de la Lausanne.

Supremul Consiliu al României, adevăratul conservator şi protector al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat în ţara noastră, asigură guvernarea şi administraţia Jurisdicţiei. Puterea sa este absolută, suverană şi independentă şi nici o autoritate masonică străină nu se poate amesteca în treburile sale.

Conform “Marilor Constituţii din 1786”, Supremul Consiliu al României se compune din cel puţin NOUĂ şi cel mult treizecişitrei de Membri Activi, aleşi prin cooptare dintre Suveranii Mari Inspectori Generali de gradul al 33-lea, în condiţiile prevăzute în Textele Fundamentale.

informații

noutăți