HomeConferințe & EvenimenteMesajul P∴R∴F∴ Florian NICULAE, Mare Maestru al M∴L∴N∴aR∴, cu ocazia Zilei Europei,...

Mesajul P∴R∴F∴ Florian NICULAE, Mare Maestru al M∴L∴N∴aR∴, cu ocazia Zilei Europei, 09 Mai 2024

Astăzi este o zi importantă pentru masonii români, susţinători convinși ai “Statelor Unite ale Europei”. De la Imperiul Macedonean la Imperiul Roman și până la încercările lui CharlemagneNapoleon Bonaparte sau chiar Sir Winston Churchill, întotdeauna a existat conturată ideea unei Europe unite. 

Dacă în trecut unitatea europeană se baza strict pe Creştinism, acum ne putem referi la o cultură secularizată. Iar pentru Ordinul Scoţian ar fi relevant să vorbim despre o Europă a ILUMINISMULUI, marcată de progresul Cunoașterii. O Europă care a răspuns mesajului transmis posterităţii de scoţianul Andrew-Michael RAMSAY, fratele nostru: “Întreaga Lume reprezintă de fapt o mare Republică, unde fiecare Naţiune este o familie, iar fiecare individ în particular, un copil”.

Pentru mine, copil al dictaturii comuniste, Europa însemna odată M. de Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Daniel Defoe, Jonathan Swift sau Immanuel Kant. Aşa cum la fel de bine însemna şi “Școala Ardeleană”, care a contribuit la emanciparea spirituală a românilor. Europa reprezintă ASTĂZI o identitate şi un orizont, relația cu Libertatea şi cu drepturile Omului, sau atașamentul față de Justiția socială. Încă de la prima Iniţiere, masonii învaţă din experienţele acumulate ce înseamnă “IN VARIETATE CONCORDIA”… Învaţă să se concentreze pe numitori comuni şi nu pe diferențe, pe valori fundamentale şi nu pe pe conflicte de interese. Învaţă să consolideze zi de zi legături puternice de Fraternitate, nu este nimic nou, dragii mei!

Francmasoneria MONORIT, tradiţională şi spiritualistă, practicată de M∴L∴N∴aR∴, este o particularitate continental-europeană a Meşteşugului,care promovează în ţară Idealurile consacrate ale Revoluţiei franceze. Principiile noastre imuabile, invocate prin Triada democraţiei sociale, rezonează profund cu aspirațiile unei Europe unite și pașnice, în care fiecare individ, indiferent de originea, filosofia sau statutul său, își găsește locul în societate și contribuie astfel la construirea unui viitor comun. 

Suntem perfect conştienţi că în sânul Ordinului, cu atât mai mult în ansamblul Blocului regional, nu avem cu toţii aceleași sensibilități şi simţim uneori o nevoie plenară de schimbare. Sistemul european – organism viu, nu materie inertă – este departe de a fi perfect… are multiple probleme de funcționare, dar cu siguranţă este PERFECTIBIL. Asistăm la unele provocări care ne pun în pericol viziunea europeană: fracturi sociale, inegalități tot mai mari, tensiuni politice și amenințări externe. Ne rămâne totuşi convingerea fermă că U.E. va redeveni un Far de Speranță și Progres, o Forță care unește şi nu dezbină, o Comunitate care include şi nu exclude.

Ca membrii activi ai Marii Loji Naţionale a României, ne dorim să plasăm SOLIDARITATEA umană în centrul acţiunilor noastre, să ne apărăm Drepturile fundamentale și să promovăm diversitatea culturală. Ne-am angajat activ în construirea unei Europe mai unite prin respingerea oricărei diviziuni, prin promovarea dialogului și prin apărarea valorilor umaniste, care stau în centrul identităţii noastre europene. 

Masonii români sunt conștienți de responsabilitatea lor față de societatea profană și față de generațiile viitoare. Fie ca angajamentul nostru individual, animat de principiile Francmasoneriei de R∴S∴A∴A∴, să se reflecte în acțiuni civice prin care să contribuim la apariţia unei Lumi mai bune, asemeni predecesorilor. Fiecare îşi poate aduce aportul la construirea viitorului în care Europa să devină simbolul unei colectivități unite în diversitatea sa, hotărâtă să facă față provocărilor sec. XXI. 

Sunt de părere că U.E. ne oferă Ordinea necesară şi acolo unde haosul ar fi putut triumfa, civilizația şi-a spus cuvântul! Bătrânul continent” (după previziunile demografice!) are nevoie de Francmasonerie și de frăţietatea sa, prin care să ofere cetăţenilor posibilitatea reală de a se exprima liber. Construim împreună o suveranitate europeană, este nevoie de Înţelepciunea, de Forţa şi de Frumuseţea fiecăruia dintre noi… Continuitatea Şantierului european depinde de “zidarii cei liberi” ca să-l apere prin CUVÂNT de ascensiunea populismului şi renașterea naționalismului!

Să ne bucurăm, Fraţilor, de această frumoasă zi, în spiritul răspândit de viziunea idealistă a lui Schiller, pe acordurile muzicii lui Beethoven. Aşa să fie!

09 Mai 2024, Bucureşti

informații

noutăți