HomeMarele MaestruMesajul Marelui Maestru al Marii Loji Naționale A României

Mesajul Marelui Maestru al Marii Loji Naționale A României

Dragii mei,

Cu toții suntem diferiți aici, în Marea Lojă Națională a României. Diferiți prin caracter, prin personalitate, profesie, credință, filozofie a vieții și nu în ultimul rând, prin angajamentul față de societatea civilă. Dar cu toţi SERVIM Francmasoneria, încercând zi de zi să ne transpunem Idealul în gândirea și în acțiunea noastră. Desigur, acest Ideal îl putem descoperi așa cum este formulat mai întâi în “The Constitutions of the Freemasons by James Anderson” și în special în Legea fundamentală a Marii Loji Naționale a României, în Declarația sa de Principii, în spiritualitatea Ritului Scoţian Antic şi Acceptat, în ideea de simbolism și în cea de inițiere. Francmasoneria este un Ordin: vrea să adune laolaltă oamenii liberi, care se angajează să se supună unei Reguli și să respecte o serie de Principii. Acest Ordin este un drept universal și o aspiraţie de a se propaga asupra întregii Omeniri. Cimentul său nu este dogma unei religii anume, pentru că şi-a propus să unească toate credinţele sincere şi nu trebuie confundat cu un sistem filozofic particular.

Liantul Ordinului nostru este cel al Legii morale, drepte şi bune. Noi cerem Francmasonului să urmeze această esență a învăţăturii ca pe o poruncă a Iubirii și a Fraternității, însuflețit mereu de respect faţă de valorile Libertăţii individuale. Francmasoneria este un Ordin prezent în societate, care ia în considerare dimensiunea temporală a Omului. Francmasoneria este un Ordin care vrea să transceadă lumea înconjurătoare prin căutarea Adevărului, prin Cunoaşterea oferită, prin Lumina răspândită și permite astfel fiecărui om raţional, înzestrat cu bunăvoință, oricărui francmason sincer să-și redescopere dimensiunea morală, metafizică și spirituală. Francmasoneria practicată de Marea Lojă Națională a României oferă o filozofie în sensul larg al cuvântului şi nimic altceva. Adică o căutare a Înțelepciunii, o viziune despre lume și viață în plinătatea dimensiunii temporale și spirituale a Omului. Noi nu pretindem că vă oferim de-a gata un adevăr prefabricat, ci doar o metodă de cercetare pentru aflarea Adevărului.

Pentru Marea Lojă Națională a României, Francmasoneria este viziunea asupra lumii și afirmarea unui Cosmos – adică a unui Univers bine ordonat și perfect orientat din punct de vedere geometric, a unui ansamblu care are o structură și o finalitate. Deschis spre Bolta înstelată, Templul nostru reprezintă simbolic acest Univers. Pentru francmason există deci o Ordine a Lumii şi, de asemenea, există o origine a acestei Ordini: Marele Arhitect al Universului, care a rânduit lumea și o luminează permanent. Totodată, Francmasoneria este acea viziune individuală şi socială a omului, reprezentarea să materială și spirituală. Dacă Templul simbolizează Cosmosul, este totuşi un loc populat, locuit de către Om – centrul Universului în concepţia noastră DEISTĂ.

Poate ne întrebăm prin ce anume este semnificată prezenţa Omului iar răspunsul este simplu: prin uneltele de mână – Echerul, Rigla, Compasul, Ciocanul etc. Omul este cel care a inventat unealta şi cel care ştie să o folosească. Instrumentul de lucru devine astfel mijlocitorul dintre Om şi mediul înconjurător, dintre Om şi semenii săi precum şi dintre Om şi Sine. Toate acestea ne îndreaptă către conceptul de Muncă, condiţie necesară a vieţii şi factorul principal prin care se formează Omul virtuos. Omul a stăpânit natura prin Muncă şi stăpânind natura, de fapt s-a stăpânit pe Sine iar aceste observații ne fac să percepem mai bine importanța construcției în filosofia masonică.

Așa cum Marele Arhitect a creat și a ordonat Universul, la fel cum francmasonul operativ a ridicat catedrala, astăzi francmasonul speculativ trebuie să construiască Omul în funcție de măsură, de echilibru și de armonie. Iată expresia unui Ideal ce izvorăşte dintr-un cod al Artei Regale: armonie prin ordine, odine prin măsură, măsură prin echilibru, echilibru prin cunoaştere, cunoaştere prin trăire! Francmasonul de Rit Scoţian Antic şi Acceptat trebuie să-şi cioplească „Piatra Brută” până va ajunge la forma cubică, necesară zidirii. Regăsim aici ideea de ordine și armonie, dar cu o diferență majoră: ordinea cosmică ne este dată deja, în timp ce ordinea Omului trebuie realizată, trebuie construită, fie prin reproducerea celei cosmice, fie printr-o creație umană dirijată de un ideal arhetipal.                                                                                       Urmați mereu acest Plan care încurajează acțiunea, care susţine conceptul de echilibru și care afirmă voința de concordie, pentru a înțelege comportamentul unui francmason în viața profană. După multe războaiele civile și religioase, apariţia Constituţiilor lui Anderson din 1723 a reprezentat o tentativă exemplară de instaurare a Păcii civile și de restaurare a Uniunii între oameni, cu respectatea libertăţii și personalităţii fiecăruia. Francmasoneria se străduiește să obțină consensul, să realizeze Fraternitatea prin Toleranță și prin Libertate. Totodată, prin toleranță și libertate, să înfăptuiască comuniunea religioasă și pe cea politică.

Dobândire a Fraternității și aflare a Libertății, Francmasoneria este, de asemenea, o căutare neobosită a Adevărului și a Cunoașterii, care explorează semnificația Universului precum și a Omului în raport cu Universul, adică demersul inițiatic. Dacă Omul este definit în parte ca o ființă care lucrează, această definiție este insuficientă. Omul este şi o ființă dornică de a ști, dornică de o Cunoaștere de sine, o ființă care caută Adevărul şi Lumina! Francmasonul este un Om și, ca orice om, el este însetat de Adevăr, practic fiind definit de această latură a sa care vrea să ştie mai mult. În acelaşi timp, este caracterizat și de o altă aspirație, cea a Frumuseții. Este semnificativ faptul că la deschiderea lucrărilor unei loji, această dimensiune majoră a existenței umane este evocată narativ, deşi în realitate putem spune că este chiar invocată. Calea noastră reprezintă căutarea Adevărului și Frumuseții, într-o armonie a ideilor și a oamenilor, o căutare a celuilalt prin prietenie și prin dragoste fraternă. În acest sens, Francmasoneria de Rit Scoţian Antic şi Acceptat este într-adevăr o instituție de inițiere spirituală. Francmasoneria apare mai întâi ca o practică sau ca o metodă de acțiune, dar ordonată de o doctrină, adică de contemplare. Francmasoneria instigă la căutarea Adevărului și, prin călătoria inițiatică, prin gândirea simbolică, îi va permite Omului să-și direcționeze privirea raţională spre Lumină, acea Lumină percepută ca efect al unei voințe creative.

O Lumină care este bună în esență și trebuie să alunge întunericul. Locul acestei explorări inițiatice este Loja masonică, văzută în plan orizontal. O clădire dedicată sau un spațiu sacralizat, unde noi ne întâlnim cu regularitate şi care se vrea Centru de Uniune. Dar Loja trebuie văzută şi în plan vertical, plan raportat la Adevăr şi la Lumină. Un loc mai mult râvnit decât atins vreodată, pentru că nimeni nu se poate lăuda cu posesia Adevărului sau cu perceperea divinităţii, pe care noi o numim simbolic Marele Arhitect al Universului, cheia de boltă a Edificiului masonic, rezultanta atemporală a căutării și a speranţei noastre. Pentru că omul și în special francmasonul nu-şi va îndeplini cu adevărat rolul decât depășindu-se pe Sine, elevânduse spre transcendență prin recunoașterea celuilalt în spiritul Fraternității, ceea ce va forma în mod simbolic Lanțul universal de Unire, care înconjoară Pământul. Se spune că epoca noastră se caracterizează printr-un echilibru între dezvoltarea economică și tehnică, pe de o parte și subdezvoltarea morală și spirituală, precum și carența de cultură şi educaţie, pe de altă parte. Alături de alți oameni, francmasonii Marii Loji Naționale a României sunt conştienţi de toate aceste deficiențe ale lumii moderne.

Au convigerea că metoda inițiatică, prin gândirea și limbajul simbolic practicate în Lojile noastre, încearcă să ofere unele răspunsuri la întrebările contemporanilor, legate de provocările cu care se confruntă Omenirea. Dar pentru aceasta, trebuie mai întâi să ne detaşăm de prezent şi să nu mai apreciem existența umană numai din punct de vedere al eficienței, al performanței sau al utilităţii, insuflând Omului dorința de Bine, de Frumos şi de Adevăr. Aici, la Marea Lojă Naţională a României, noi credem că putem salva Omul modern reechilibrându-l, adică făcându-l să înțeleagă că viața lui nu se poate raporta doar la dimensiunea economică, doar la putere și la cantitate, la ceea ce în general se numeşte a avea. Omul trebuie să țină cont şi de factorul calitativ, de valoarea intrinsecă a Fiinţei, care nu poate fi măsurată numeric dar se evaluează în termeni de frumusețe, de cunoaștere și de iubire. Francmasoneria de Rit Scoţian Antic şi Acceptat este o Instituție și o filosofie care oferă Omului, contemporanul și fratele nostru, acest efort de conversie spre o viață spirituală, fără de care rămâne o ființă incompletă și mutilată. Francmasoneria îi permite să descopere acea parte din Sine care este spiritul, adică Libertate, Rațiune și Iubire. Viața trebuie creată iar Francmasonii Marii Loji Naţionale a României se străduiesc din toată inima pentru a crea această nouă viață pentru Om, o viață pe măsura Idealului și a speranței manifestate.

Francmasonii Marii Loji Naţionale a României se străduiesc să aducă ceea ce oamenii au denumit Înţelepciune şi odată cu aceasta, rodul ei, având gustul specific al fericirii şi împlinirii. Deviza “Ordo ab Chao” se află în centrul gândirii noastre masonice şi îi rezumă intenția și spiritul printr-un enunţ filosofic! În căutarea sa inițiatică, Francmasonul de Rit Scoţian Antic şi Acceptat este chemat să treacă de la haos la Ordine, adică la armonia interioară și exterioară. Totodată, este chemat să treacă de la întuneric la Lumină, adică la Înțelepciune și astfel să redescopere ceea ce este la originea Luminii, a Ființei sau a Principiului Creator și Ordonator pe care francmasonii îl denumesc “Marele Arhitect al Universului”. În aceste timpuri complicate este vital să ne reunim în Lojile noastre pentru a salva fiinţa umană, pentru a salva Spiritul și valorile morale fundamentale. Iată misiunea noastră care nu se va termina niciodată. Iar pentru a ne îndeplini sarcina va trebui să înteţim scânteia din noi, ca să ajungă să lumineze tenebrele și să acționam zi de zi, înlăuntru şi în afara Templului.

PRF Florian NICULAE 

Mare Maestru în Scaun, Marea Lojă Națională a României

informații

noutăți