HomeInformatiiDeclarația de principii

Declarația de principii

I. Marea Lojă Naţională a României lucrează întru Gloria Marelui Arhitect al Universului.

II. Conform tradiţiilor Ordinului, cele Trei Mari Lumini sunt plasate pe Altarul Jurămintelor. Acestea sunt Cartea Legii Sacre (deschisă în timpul lucrărilor rituale), Echerul şi Compasul. Obligaţiile Masonilor sunt angajate pe aceste Trei Mari Lumini.

III. Marea Lojă Naţională a României proclamă fidelitatea sa infailibilă şi devotamentul total faţă de Patrie.

IV. Marea Lojă Naţională a României şi Lojile membre NU se implică în nicio controversă legată de subiecte politice sau religioase. 

V. Marea Lojă Naţională a României se raportează la Străvechile Îndatoriri, în special la cele privitoare la respectarea tradiţiilor Francmasoneriei şi la cele privind practica scrupuloasă şi        serioasă a Ritului Scoţian Antic şi Acceptat şi a Simbolismului, în calitate de mijloace de acces la conţinutul iniţiatic al Ordinului.

Respectarea constantă şi riguroasă a Străvechile Îndatoriri, în ciuda diversităţii caracterului Marilor Loji din lume, în ciuda varietăţii Lojilor care le compun, în ciuda tendinţelor particulare ale Fraților de orice rasă, naţionalitate, credinţă, opinii care îi animă, asigură Ordinului masonic caracterul său universal şi permite tuturor Francmasonilor să se recunoască între ei ca Fraţi.

Aceste Reguli tradiţionale sunt cimentul şi legătura noastră. Ele sunt atât de ordin moral cât şi practic. Străvechile Îndatoriri fixează, în linii mari, viaţa Marilor Loji şi a Lojilor, iar respectarea acestora conferă tuturor Fraţilor noştri imperative morale intangibile. Ele menţin cadrul ascetismului masonic de căutare perpetuă a Adevărului şi Justiţiei, la adăpost de orice război religios sau politic.

Străvechile Îndatoriri permit Francmasoneriei să constituie acest adevărat Centru de Uniune în care se întâlnesc frăţeşte oamenii care altfel ar fi rămas mereu străini unii altora.

Ţinând cont de toate acestea, Marea Lojă Naţională a României plasează textul Străvechile Îndatoriri înaintea celor ale propriei Constituţii, ca referinţă la pura şi autentica Tradiţie masonică, al cărui respect înţelege să-l menţină.

Declarația de Principii a Marii Loji Naționale a României se constituie un pilon al Eticii și Spiritualității în cadrul Francmasoneriei din țara noastră. 

Prin prezența în Loja deschisă a Celor Trei Mari Lumini ale Francmasoneriei, Cartea Legii Sacre, Echerul și Compasul, Marea Lojă Națională a României subliniază importanța Tradiției și a simbolurilor care ghidează Calea membrilor săi. Cartea Legii Sacre, în special, exprimă legătura profundă cu Tradiția și ritualurile noastre scoţiene, în timp ce Echerul și Compasul reprezintă instrumentele prin care fiecare mason își construiește propriul său Edificiu moral și spiritual.

Suveranitatea exclusivă asupra Gradelor Simbolice și independența față de orice altă structură de Înalte Grade afirmă autonomia și identitatea Marii Loji Naționale a României. 

Aderarea la principiul non-mixității reflectă dorința de a menține un spațiu sacru și intim în care bărbații pot explora liber aspectele lor spirituale și etice, fără interferențe exterioare.

Neimplicarea în controverse legate de subiecte politice sau religioase subliniază angajamentul față de Toleranță și respect reciproc, fundamentale pentru o conviețuire pașnică și armonioasă. 

Respectarea caracterului progresiv și spiritual al demersului inițiatic exprimă aspirația spre o evoluție personală și colectivă, spre o înțelepciune superioară și o viață plină de sens.

Marea Lojă Națională a României aplică cu fermitate aceste Principii intangibile în toate Lojile sale, considerându-le fundamentele care o definesc și cărora fiecare membru trebuie să le acorde loialitate neclintită. Aceste Principii nu sunt doar cuvinte goale, ci sunt susţinute zi de zi în fiecare acţiune și decizie a Instituției noastre, dând contur unei comunități angajate în construirea unei Lumi mai bune.

informații

noutăți