HomeInformatiiConstituție

Constituție

Extras din Constituţia MLNaR

Articolul 1

  (1) Marea Lojă Naţională a României este o Putere Masonică Independentă şi Suverană, care practică Ritul Scoţian Antic şi Acceptat. Marea Lojă Naţională a României îşi exercită jurisdicţia exclusivă şi fără părtinire asupra celor Trei Grade ale Francmasoneriei Simbolice: Ucenic, Companion şi Maestru mason.

 (2) Deviza Marii Loji Naţionale a României este: Libertate – Egalitate – Fraternitate.

 (3) Suveranitatea Marii Loji Naţionale a României rezidă din Universalitatea membrilor săi. Această suveranitate se exercită prin sufragiul universal al Maeştrilor masoni reuniţi în Lojă.

 (4) Marea Lojă Naţională a României este o uniune de Loji de tip federativ.

 (5) Fiecare Lojă dispune de autonomie deplină, conform Tradiţiei masonice. Lojile membre ale Marii Loji Naţionale a României au obligaţia să se conformeze Constituţiei şi Regulamentului General.

informații

noutăți