Cine suntem

Un demers tradițional raportat la probleme contemporane 

“Două lucruri îmi umplu sufletul de o admirație și o venerație mereu crescândă și nouă, în măsura în care reflecția și le întipărește și se atașează de ele: cerul înstelat deasupra mea și legea morală din mine”. Acest citat din Immanuel Kant ar putea să fie preluat cu ușurință de orice francmason al Marii Loji Naţionale a României. Angajamentul masonic este susținut de căutarea unui Ideal care începe și prinde contur în Lojă – locul tuturor posibilităţilor, așa cum este descris de Rudyard Kipling în celebrul său poem “Mother Lodge”, unde se întâlnesc toate clasele societății. Dincolo de viața sa interioară, un Frate al Marii Loji Naţionale a României nu este unul pasiv la problemele societăţii, ci va pune în practică Idealul pe care îl proiectează în Loja și va căuta să continue în afară Lucrarea începută în Templu, aducându-și Piatra sa la construcţia Edificiului nostru.

Angajamentul experimentat de francmasonul Marii Loji Naţionale a României constă în eliberarea unui cuvânt de Speranţă, în a apăra cu forţă şi vigoare, atunci când este necesar, valorile republicane și implicăndu-se în acțiuni de solidaritate. Acest angajament face parte din A.D.N.-ul nostru. Cine suntem? Suntem Marea Lojă Naţională a României, care face parte din secolul său!Urmarea Tradiției nu exclude cu nimic modernitatea vremurilor noastre. 

Evenimentele deschise publicului demonstrează această deschidere și oferă posibilitatea de a răspunde la întrebările profanilor, de a explica sensul abordării noastre și actualizarea sa. Marea Lojă Naţională a României este depozitara Tradiției masonice, pe care a reluat-o în 2002 şi a continuat-o neîntrerupt de atunci. 

O Tradiţie MONORIT care constă în gradele de Discipol (Ucenic), Companion (Calfă) şi Maestru mason, fiecare cu învăţăturile şi simbolistica sa, asupra cărora francmasonul trebuie să mediteze. Moștenitoarea a circa unui secol şi jumatate de istorie și de cultură, Marea Lojă Naţională a României se bazează pe valorile Tradiției, Umanismului și Spiritualității. Această abordare inițiatică, atât individuală, cât și colectivă, oferă celor peste 600 de Fraţi, o metodă de progres și îmbunătățire. Își propune să fie o sursă de Lumină și Speranță pentru toţi cei care pun spiritualitatea şi umanismul în centrul vieții lor. Dacă Francmasoneria începe în Lojă, membrii ei pot fi actori implicați: sunt cetăţeni liberi şi angajați care doresc să pună în practică un Ideal bazat pe Etică.

Lojile sunt singurele entităţi care au puterea de a iniția şi acesta este motivul pentru care sunt practic Unitatea organizaţională fundamentală a Francmasoneriei. Marea Lojă Naţională a României este o Putere masonică Independentă și Suverană, a cărei deviză se identifică cu tripla lozincă republicană, Libertate – Egalitate – Fraternitate și care își proclamă loialitatea și devotamentul neclintit față de aceste Principii universale. Dacă Egalitatea este impusă prin lege iar Libertatea este statornicită inclusiv de religii, Fraternitatea înseamnă solidaritatea şi responsabilitatea membrilor unei colectivităţi, a unei Instituţii cum este Marea Lojă Naţională a României. Ordinul masonic se împarte în diferite Rituri, care, deşi sunt diferite, au totuşi o origine comună şi tind spre acelaşi scop. Ansamblul de reguli, decoruri și ceremonii după care se desfăşoară Lucrările ı̂ntr-o Lojă reprezintă un Rit masonic.

Marea Lojă Naţională a României lucrează EXCLUSIV în Ritul Scoţian Antic şi Acceptat, caracterizat prin dimensiunea sa spirituală. Fundamentul identităţii noastre, Ritul Scoţian Antic şi Acceptat este un Rit de autoconstrucție fondat pe Iniţiere. Marea Lojă Naţională a României se încadrează în perspectiva universalistă a Conventului de la Lausanne din 1875. Prin faptul că nu identifică pe Marele Arhitect al Universului cu “dumnezeul” religiilor, se plasează pe un plan spiritual deschis şi tolerant. Ritul Scoţian Antic şi Acceptat, practicat de Obedienţa noastră în Primele Trei Grade, postulează existenţa unui Principiu Creator, ca fundament spiritual al Universului.

Lăsând membrilor săi libera determinare şi practica personală a convingerilor, Marea Lojă Naţională a României își îndeamnă membrii să-şi exprime Libertatea de Conştiinţă şi să-şi păstreze credinţa în perfectibilitatea Omului. Marea Lojă Naţională a României propune adepţilor săi o cale iniţiatică tradiţională, permiţându-le să-şi clădească viaţa interioară spre un nivel tot mai mare de spiritualitate. Această cale îi invită să devină adepţi ai Principiului creator în lume, să resimtă unitatea Vieţii, să devină solidari oricărei existenţe. Luând în considerare relaţiile dintre Echer şi Compas, Pământ şi Cer, material şi spiritual în Om, îşi angajează adepţii să-şi întoarcă privirea spre Lumină şi să acţioneze. Trezirea spirituală pe care o inducem trebuie să se concretizeze aici şi acum, în viaţa cotidiană, precum şi în angajamentul personal şi responsabil la dezvoltarea societăţii.

Aderând la deviza “ORDO AB CHAO”, Masonul de Rit Scoţian Antic şi Acceptat recunoaşte existenţa unui Principiu al Ordinii în Univers. Scopul Marii Loji Naţionale a României este de a reconstrui oamenii după inițiere, într-o perfectă armonie cu ei înșiși și cu mediul în care trăiesc. Lucrând asupra ființei umane, specificul Marii Loji Naţionale a României este umanist, iar prin “Declarația de Principii a Conventului de la Lausanne” se afirmă clar că obiectul Francmasoneriei, în special al celei scoțiene, este să lupte pentru emanciparea pașnică și progresivă a Omenirii. Vom încerca să explicăm celor interesaţi progresul intelectual și moral care invită la transformare individuală și se bazează pe un echilibru subtil între valorile umaniste și o abordare spirituală adogmatică și non-religioasă.

Diverse repere cronologice găsiţi aici:

Marea Lojă Națională a României – Wikipedia

informații

noutăți