HomeInformatiiCe este Francmasoneria?

Ce este Francmasoneria?

Începutul unei călătorii este marcat de trecerea printr-o Poartă, iar acest text are ca scop pregătirea pentru accesul către o spiritualitate interioară. Cioplirea Pietrei și, ulterior, contribuția la edificarea Templului Umanității sunt formulări alegorice, dar în spatele lor se ascund modificări de substanță ale ființei celui inițiat. Parcursul spiritual formează mai mult decât informează și ceea ce trebuie să ne motiveze este construcția de Sine, nu aflarea tainelor “puterii” sau îmbogățirea materială. Nu este simplu să dezvălui fără să trădezi secretele sau să încerci să explici ce este Francmasoneria și, în particular, Marea Lojă Naţională a României. 

Iată una din definiţiile formale cu care noi suntem de acord: „Francmasoneria este un Ordin iniţiatic tradiţional şi universal fondat pe Fraternitate. Constituie o Alianţă de oameni liberi şi de bune moravuri, de toate rasele, de toate naţionalităţile şi aparţinând tuturor religiilor.” 

Francmasoneria are drept scop perfecţionarea Umanităţii. În acest sens, francmasonii lucrează la ameliorarea constantă a condiţiilor umane, la bunăstarea lor, atât spiritual cât şi din punct de vedere material.

În căutarea constantă a Adevărului şi a Justiţiei, francmasonii nu acceptă niciun obstacol şi nu îşi stabilesc nicio limită.

Ei respectă gândirea celuilalt şi libera sa exprimare.

Ei caută concilierea contradicţiilor şi vor să unească oamenii prin intermediul unei etici universale şi prinrespectarea personalităţii fiecăruia.

Ei consideră munca drept o datorie şi un drept.

Francmasonii trebuie să respecte legile şi autoritatea legitimă a ţării în care trăiesc şi unde se reunesc liber.

Sunt cetăţeni luminaţi şi disciplinaţi şi se conformează imperativelor conştiinţei lor.

In practicarea Artei, ei urmăresc respectarea regulilor tradiţionale şi a cutumelor Ordinului.

Francmasonii, în căutarea comună a aceluiaşi Ideal, se recunosc între ei prin Cuvinte, Semne şi Atingeri pe care şi le comunica în mod tradiţional în Lojă, la ceremoniileiniţiatice.

Aceste Cuvinte, Semne şi Atingeri, la fel ca şi Riturile şi Simbolurile, fac obiectul unui Secret inviolabil şi nu potfi comunicate niciunei persoane care nu are calitatea de a le cunoaşte.

Fiecare Francmason este liber să-şi demonstreze sau nu calitatea sa, dar nu o poate dezvălui pe cea a unui Frate.

Francmasonii se asociază între ei pentru a constitui, conform Tradiţiei masonice, colectivităţi autonome care iau denumirea de Loji sau Ateliere.

Orice Lojă este guvernată conform deciziilor luate de majoritatea Maeştrilor masoni, reuniţi în Ţinută de obligaţie, dar nu poate să se îndepărteze de Principiile generale ale Francmasoneriei, nici de legile Obedienţei căreia îi aparţine.

Lojile se grupează în Mari Loji, puteri naţionale şi independente, păstrătoare ale Tradiţiei, exercitând jurisdicţia exclusivă şi fără părtinire asupra celor Trei Grade ale Francmasoneriei simbolice: Discipol(Ucenic), Companion(Calfă) şi Maestru mason.

Marile Loji se guvernează conform Principiilor tradiţionale ale Ordinului Universal, propriilor lor Constituţii şi Legilor pe care şi le-au dat reglementat.

Ele respectă suveranitatea şi independenţa altor Puteri masonice şi interzic orice implicare în treburile lorinterne.

Ele întreţin între ele relaţii necesare coeziunii Ordinului Universal.

Ele se abţin să elibereze patente Lojilor din afara teritoriului lor naţional, dacă acolo există Puteri masonice regular constituite.

Ele încheie liber între ele Tratate şi Alianţe fraterne, dar nu recunosc nicio altă autoritate masonică naţională sauinternaţională superioară lor.

Ele îşi îşi asigură singure administraţia, justiţia şi disciplina interioară.

Astfel este menţinut caracterul universal al Ordinului Masonic în ceea ce priveşte personalitatea fiecărui Corpmasonic naţional, în ceea ce priveşte autonomia fiecărei Loji şi în ceea ce priveşte libertatea individuală a fiecărui Frate pentru ca toţi francmasonii să domnească în Iubire, Armonie şi Înţelegere.

Instituție inițiatică, prin excelență laică, filosofică și progresistă, Francmasoneria are ca obiect căutarea Adevărului, studiul Moralei și practica Solidarității. Având ca deziderat construirea unei lumi mai drepte și mai bune, Francmasoneria lucrează pentru progresul Umanității, contribuind astfel la ameliorarea materială, morală, la perfecționarea intelectuală și socială a Omenirii. Astfel masonii se recunosc ca Fraţi şi îşi datorează ajutor şi asistenţă. Pentru realizarea scopurilor sale, Francmasoneria se angajează ı̂n mod solemn să cultive și să practice Toleranța, Caritatea și Umanismul prin exemplul personal al membrilor săi, atât ı̂n cadrul Lojilor, cât și ı̂n viața de zi cu zi. Principiile sale fundamentale sunt Adevărul, toleranța reciprocă, respectul față de sine și față de alții, liberul arbitru, libertatea absolută a conștiinței, a gândirii și a expresiei și inviolabilitatea Drepturilor Omului. Considerând concepțiile metafizice ca fiind de domeniul exclusiv al aprecierii individuale a membrilor săi, Francmasoneria refuză orice ı̂ngrădire dogmatică. 

Reconstituită în forma sa actuală din 2002, Marea Lojă Națională a României, moștenitoare de facto a unei îndelungate istorii și culturi, este o Obedienţă regulară care practică Francmasoneria tradițională, inițiatică și spiritualistă. Acest demers, atât individual cât și colectiv, oferă o metodă de dezvoltare și perfecționare, fiind sursă de Lumină și Speranță pentru cei care sunt uniți de Idealuri comune.

Acum peste două decenii, am plecat la drum de la ideea că o muncă constantă de reflecție și acțiune poate duce la o evoluție intelectuală și morală a celor care se angajează alături de noi. Ne-am propus desăvârşirea Cunoașterii dar și a conștientizării rolului nostru în societatea civilă. În Lojile noastre, iniţierea nu rezidă în oferirea unui patrimoniu de informații, ci într-o cercetare personală și amănunțită. Practic, este o voință individuală de construire a propriei libertăți, ordonată de valorile morale care îi dau sens și unitate. În plus, nu se referă la dogme revelate și nu are nimic religios în fundamentele sale.

DESPRE SECRET

Prin practicarea Ritul Scoţian Antic şi Acceptat în primele trei Grade, membrii Marii Loji Naţionale a României urmăresc respectarea regulilor tradiţionale şi a cutumelor Ordinului. De-a lungul căutării aceluiaşi ideal, francmasonii se recunosc între ei prin cuvinte, semne şi atingeri pe care şi le comunică în cadrul ceremoniilor iniţiatice. Toate acestea fac obiectul unui secret inviolabil şi nu pot fi comunicate niciunei persoane care nu are calitatea e a le cunoaşte. Orice secret de ordin exterior poate fi divulgat, însă niciodată secretul iniţiatic. El este inaccesibil şi incomunicabil prin însăşi esenţa lui şi nu poate fi pătruns de către profani, deoarece cunoaşterea acestuia o dă iniţierea însăşi. Secretul masonic este legat prin natură de exerciţiul ritualurilor şi a simbolurilor, care mai degrabă sugerează decât exprimă lămuritor. În realitate, ceea ce transmite iniţierea nu este secretul ca atare, el neputând fi comunicat, ci influenţa spirituală care foloseşte ritualul ca mijloc de transmitere. Plecând de la sugestiile oferite de simboluri, secretul deschide posibilitatea unei lucrări lăuntrice subiective. Acest secret va fi perceput aşadar de fiecare iniţiat în mod diferit, atât cât îi permit posibilităţile sale concrete de realizare şi limitele propriei gândiri. Doar prin lectura unor lucrări despre Francmasonerie nu se va ajunge niciodată la cunoaşterea esenţialului, care constă în dinamismul specific experienţelor trăite. Toate tentativele de a descrie ori de a divulga faimosul secret masonic vor rămâne zadarnice în veci, căci Francmasoneria este, înainte de toate, o societate iniţiatică ce le transmite membrilor săi un suflu de viaţă lăuntrică. Nimeni nudevine iniţiat doar citind un Ritual de iniţiere, care îţi oferă informaţii spre satisfacerea propriei curiozităţi, ceea ce nu te va face să înaintezi pe calea desăvârşirii.

Asociat interdicţiei de a-l divulga, secretul masonic a stârnit dintotdeauna interesul publicului larg!

informații

noutăți